Brookfield infrastructure partners dividend yield

Zoznámte sa: Brookfield Infrastructure Partners

Chcel by si mať aj ty výnosy zo stavby a prevádzky diaľníc, prístavov, veterných elektrárni, telefónnych vysielačov, železničnej nákladnej dopravy a mnoho ďaľších? Zoznám sa s Brookfield Infrastructure Partners (BIP-NYSE) a podielaj sa na veľkých projektoch.

BIP sa obchoduje na New Yorskej burze NYSE. Na grafe nižšie môžeš vidieť aktuálnu cenu za 1ks cenného papiera:

Výhodou investovania do infraštruktúrnych projektov je profitovanie zo stabilných peňažných tokov, ktoré sú priamo napojené na infláciu. Vysvetlím priamo na príklade: Každoročné zdražovanie spoplatnenej dialnice prináša väčšie zisky pre akcionárov.

Nevýhodou investovania do infraštruktúrnych projektov je, že v prípade recesie (poklesu ekonomiky) majú štáty tendenciu šetriť, zhoršujú sa alebo zťažujú sa podmienky pre súkromné firmy na získanie úveru na projekty zamerané na infraštruktúru, pretože sú brané ako rizikové. Výhodou je, že firma Brookfield je akciová spoločnosť, ktorá sa spolupodiela na veľkých projektoch s inými firmami alebo ich len spravuje. Nemá spoločné projekty spolu so štátom zamerané na infraštruktúru.

Firma získava financie na nové projekty rôznymi spôsobmi a to:

 • Vydávaním nových cenných papierov
 • Odpredajom hotových projektov, ak je výnos nižší ako potencionálny zisk z nového projektu
 • Vydávaním dlhopisov a používaním úverov.

Firma Brookfield je rozdelená do 5 oblastí a investor má možnosť investovať do každej z nich osobitne:

 • Brookfield Asset Management (BAM-NYSE)
 • Brookfield Property Partners (Real-Estate) (BPY-NASDAQ)
 • Brookfield Infrastructure Partners (BIP-NYSE)
 • Brookfield Renewable Partners (BEP-NYSE)
 • Brookfield Business Partners (BBU-NYSE)
Brookfield infrastructure partners wind power
Zdroj: Pexels

Brookfield Infrastructure Partners

Materská firma Brookfield Asset Management má vo svojom portfóliu viac ako 2.000 investičných projektov. Dcérske spoločnosti sa zúčastňujú tiež na týchto projektoch, ale investujú aj samostatne, prípadne iba spolu s inou dcérskou spoločnosťou. Napríklad Infrastructure partners investuje spolu s Renewable Partners do spoločného projektu.

Dcérska spoločnosť Infrastructure sa zameriava na projekty zamerané na infraštruktúru. Poďme sa spolu bližšie pozrieť presnejšie, čo je myslené pod slovom infraštruktúra, pretože väčšina si pod týmto názvom predstaví cesty a mosty…

 • Firma sa zameriava na investície do dopravy, prepravy osôb a nákladu, prenos dát, výrobu a prenos energií, rôzne vodné projekty.
 • Poslednou veľkou akvizíciu uzatvorenou v októbri 2019 bola Americká firma Genesee & Wyoming – veľká americká spoločnosť prepravujúcu nerasty a rôzny tovar po železnici. Investícia v hodnote 8,4 miliardy dolárov, a dcérska Infrastructure Partners vložila 500 mil USD do spoločného projektu.
 • V roku 2015 firma odkúpila od Francuzskej telekomunikačnej skupiny TDF najväčšiu telekomunikačnú sieť vysielačov vo Francúzsku. Táto sieť obsahuje 7.000 vysielačov na kopcoch, poliach a strechách domov, ako aj 5.500 km optických káblov. Tento sektor je chránený pred novými konkurentami, pretože bariéry na vstup do toho odvetvia sú vysoké. Potenciál vysokých výnosov v budúcnosti prichádza s vyššou spotrebou mobilných a internetových dát, ako aj príchodom novej 5G siete.
Brookfield infrastructure partners BIP invest
Zdroj: Pexels
 • V roku 2009 firma odkúpila jeden z najväčších prístavov na svete exportujúcich uhlie. Prístav sa nachádza v Austrálii a celý peňažný tok funguje na systéme Take-or-Pay kontraktoch bez rizika objemu. V jednoduchosti povedané – Je to dohoda s odberateľmi uhlia, ktorí buď zoberú uhlie v požadovanom množstve, ak nezoberú, tak zaplatia pokutu. Za akýkoľvek produkt, množstvo alebo kvalitu, ktorú zákazník príjme, súhlasí s tým, že zaplatí vopred dohodnutú cenu za tonu.
 • 52 dátových centier na 4 kontinentoch, medzi veľkých zákazníkov patrí aj firma AT&T.
 • 2.000 km dlhá infraštrukúra plynovodov a 2.200 km dlhá elektrická prenosová sústava v Južnej a Severnej Amerike.
 • Železnice v západnej Austrálii – 5.100km tratí, spájajúcich 8 prístavov a množstvo zákazníkov v osobnej a nákladnej doprave. V roku 2010 zvýšili kapacitu infraštruktúry o 35%.

Firma uzavrie v najbližších mesiacoch odkupnú zmluvu na 130.000 telekomunikačných vysielačov v Indii, kde investovaná suma presiahne viac ako 400 miliónov USD.

Ako som spomínal, aby firma získala finančné prostriedky na nové investície, jednou z možností je predaj už fungujúcich projektov. Tu je pár posledných:

 • Predaj distribučných centier v Kolumbii – Predaj za 100 mil. USD, kde firma získa skoro 3 násobok investovaného počiatočného kapitálu.
 • Predaj energetických a distribučných centier v Austrálii – Predaj za 280 mil. USD, kde firma získa 18 x EV/EBITDA.
 • Predaj platených ciest v Chile – firma odpredala 33% podiel, ktorý kúpila začiatkom tohto roka s výnosom 16% po zdanení a 2,4 násobkom kapitálu spolu v hodnote 170 mil. USD.
Brookfield infrastructure partners akcie investicie
Zdroj: Pexels

Ako je to s financiami firmy?

Firma vlastní aktíva v hodnote 40 miliárd USD, z toho 677 mil. USD v podobe hotovosti. Dlh ktorý mala firma v 3. kvartáli 2019 tvoril 17.5 miliárd USD, čo predstavuje skoro 44 %. Tu by som chcel ešte pripomenúť, že firma v roku 2018 refinancovala väčšinu svojich dlhov na nižiu pevnú úrokovú sadzbu platnú až do roku 2023.

Tržby za prvé tri kvartály boli o 50% vyššie ako v roku 2018. Čistý zisk bol ale rovnaký, ako v minulom roku, vďaka odpisom. Na čistý zisk by sme sa ale nemali pozerať, pretože s týmto ukazovateľom je veľmi jednoduché manipulovať.

Viac by nás mal zaujímať finančný tok firmy – Cash Flow. Operačný Cash Flow za prvé tri mesiace roku 2019 bol 1,73 miliardy USD. Ak by sme teoreticky prirátali ešte 4 kvartál, mohli by sme povedať, že firma by dokázala splatiť svoj dlh za menej ako 10 rokov. To by ale celý operačný Cash Flow musel byť používaný iba na splatenie dlhu.

Brookfield infrastructure partners rail invest
Zdroj: Pexels

Brookfield Infrastructure Partners má rozdelené investície do 4 sektorov. V tabuľke môžete vidieť, ako sa podiela jednotlivý sektor na tvorbe zisku.

 • Utilities – (Elektrika) – 35%
 • Transport 34%
 • Energy – 23%
 • Data Centers – 8%

Toto je iba malá časť projektov, ktoré BIP vlastní alebo spravuje. V skutočnosti ich má omnoho viac. O niektorých ani nezverejňuje žiadne informácie.

V budúcnosti môžeme očákavať zvyšujúce sa investície do infraštruktúrnych projektov, nielen v Brookfield ale aj v iných spoločnostiach. Dánska firma Orsted by mala byť tiež v pozornosti investorov – svetová jednička na výrobu a kompletnú stavbu projektov zameraných na veternú energiu – Wind Power. O tejto firme si povieme nabudúce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlás sa aj ty na odber noviniek