Norsky statny ropny fond 1

Ùspech Nórskeho štátneho fondu nemá konkurenciu

Mnohí z vás už možno počuli o Nórskom štátnom fonde alebo o Nórskom ropnom fonde. Tento fond založila Nórska vláda v roku 1990 za účelom zabezpečiť ďaľším generáciám dostatok peňazí na vyplácanie dôchodkov.

Fond funguje takým spôsobom, že väčšina ziskov z predaja ropy a zemného plynu, ktorý sa vyťaží v Severnom mori putuje do tohoto fondu a následne sa peniaze investujú do akcií firiem, štátnych a firemných dlhopisov a malé percento sa investuje do nehnuteľností po celom svete.

Za 28 rokov fungovania a následného reinvestovania peňazí dosiahla hodnota fondu 1 BILIÓN Dolárov. Tento fond nemá na svete konkurenciu. Môžeme ho nazvať aj ako snehová guľa, ktorá pochádza z úst legendárneho investora Warrena Buffeta.

Urobil som pre vás aj krátku infografiku. Článok pokračuje pod ňou.

Norsky statny fond

Poďme sa spolu pozrieť na tento fond podrobnejšie.

Od roku 1998 kedy prebrala riadenie fondu od ministerstva financií Nórska banka a ich investičné oddelenie, fond mal až do roka 2018 priemernú ročnú návratnosť 5,5%. Na prvý pohľad nie je táto návratnosť veľká, ale ak pripočítame aj reinvestíciu príjmov, dosiahneme veľmi pekné čísla.

Pri tomto gigantickom množstve peňazí nie je jednoduché investovať bez toho aby sme aktíva celé nevlastnili, iba sa podieľať na riadení firmy. Manažéri fondu sú opatrní, aby nevlastnili viac ako 10% akcií firiem, lebo pre takto veľký fond je jednoduché skupovať firmy a to fond nechce.

Pre zaujímavosť, počas krízy v roku 2008 dosiahol fond celkovú výnosnosť -23.31% a akciová zložka dokonca -40.71%. V infografike môžeme vidieť hodnotu fondu v roku 2008, že rástol. Čísla sú ale očistené po pripočítaní výnosov z predaja ropy a plynu.

Minulý rok dosiahol fond negatívnu výnosnosť -9.5%. Najväčšiu návratnosť fondu naopak priniesla firma Microsoft, Amazon a Merck&Co. Najhoršiu výnosnosť vo fonde mala firma Beyer, Facebook a Anheuser-Busch.

Na obrázku môžete vidieť celkovú výnosnosť fondu, výnosnosť akciovej zložky, výnosnosť dlhopisov a v poslednom stĺpci výnosnosť z realitnej zložky.

Norsky statny fond

Na ďaľšom obrázku môžeme vidieť znázornené, koľko peňazí vložila vláda do fondu (tmavomodrá farba) a následne aký veľký bol výnos z investícií (slabomodrá farba). Za posledných 5 rokov bol príjem z investícií vyšší alebo skoro rovnaký ako investovaná suma od štátu. Z grafu môžeme tiež vidieť, že v roku 2008 dosiahol fond zápornú výnosnosť, keďže svetlomodrá farba sa nachádza pod čiarou v záporných číslach.

Norsky statny fond

Ako funguje Nórsky fond

Fond investuje výhradne v zahraničí, aby ochránil domácu ekonomiku. Úlohou manažmentu je riadiť fond tak, aby zabezpečil dlhodobú návratnosť fondu a investície boli rozdelené po celom svete a vo viacerých menách. Tiež aby fond investoval zodpovedne, tzn. do firiem, ktoré neznečisťujú prírodu, moria a taktiež neporušujú pravidlá proti ľudskosti a korupciu.

Fond sa riadi požiadavkami ministerstva financií a musí alokovať minimálne 50% až 80% hodnoty fondu do akcií a nesmie vlastniť viac ako 10% akcií konkrétnej firmy s hlasovými právami. Zvyšok musí byť investovaný do dlhopisov a nehnuteľností. Dlhopisy môžu tvoriť 20%-50% hodnoty fondu a investície do nehnuteľnosti môžu tvoriť maximálne 7%. Nórska banka sama rozhoduje, koľko investuje do nehnuteľností a aký druh nehnuteľností bude pod správou fondu. Nákupy nehnuteľností sa financujú z predaja akcií a dlhopisov.

Hodnota fondu je z väčšej časti závislá od cien akcií a môže v čase veľmi kolísať. V marci 2018 bola hodnota fondu 7.952 miliárd a v auguste toho istého roka bola už 8.740 miliárd. Riziko a kolísavosť hodnoty fondu priamo závisí od pohybu cien akcií, výmenných kurzov, úrokových sadzieb, prémií za kreditné riziko a hodnôt nehnuteľností.

O fond sa stará 601 zamestnancov z rôznych 38 národností, z toho 241 sa stará iba o investície do akcií. Väčšina zamestnancov sa nachádza v Nórskom Oslo, ďalej v Londýne, New Yorku, Singapore a Shanghai.

Norsky statny fond

Náklady fondu v roku 2018 tvorili 4,5 miliardy Nórskych korún z toho plat a odmeny zamestnancov a manažérov tvorili 1,4 miliardy korún. Plat hlavného manažéra fondu predstavoval za minulý rok 6,7 milóna Nórskych korún. Manažment, ktorý spravuje akcie fondu dostáva fixnú mzdu a následne bonusy, závislé od výkonu. Celkovo je 88 manažérov, ktorí spravujú akcie fondu.

Na konci roka 2018 mal fond v hotovosti 11,5 miliardy Nórskych korún, čo je v prepočte 1,3 miliardy USD. Fond má investované prostriedky aj vo firmách, ktoré vyplácajú dividendy. Dividendy sa zvýšili na 146 082 miliónov NOK oproti roku 2017, kedy dosiahli 128 293 miliónov NOK. Dividendy predstavovali v roku 2018 iba 1,6% z celého portfólia.

Štát môže kedykoľvek vybrať hotovosť z fondu, no radšej nechávajú fond aj naďalej zväčšovať svoju veľkosť. V roku 2017 vybral štát z fondu približne 700 mil. USD a v roku 2018 vložil do fondu 360 mil. USD.

Ak prepočítame hodnotu fondu na počet obyvateľov, zistíme, že na jednu osobu pripadá približne 200.000 USD. Z toho môžeme ľahko vypočítať, že dôchodky sú hravo pokryté aj po ďaľšie generácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlás sa aj ty na odber noviniek